فریم ایتالیایی
قابل تغییر در هر سایزی
(به نسبت متراژ منزل شما)
قابلیت تغییر رنگ کریستال و بدنه
شامل ده سال ضمانت نامه کتبی
کریستال درجه ۱
دارای مجموعه کامل برای فضای مختلف

آینه اسپانیایی
قابل تغییر در هر سایزی
(به نسبت متراژ منزل شما)
امکان تغییر رنگ کریستال و بدنه
شامل ده سال ضمانت نامه کتبی
کریستال درجه ۱ دوطرف تراش
دارای مجموعه کامل برای فضای مختلف

پرنس
قابل تغییر در هر سایزی
(به نسبت متراژ منزل شما)
امکان تغییر رنگ کریستال و بدنه
شامل ده سال ضمانت نامه کتبی
کریستال درجه ۱ شش وجهی
دارای مجموعه کامل برای فضای مختلف

لوستر (U)
قابل تغییر در هر سایزی
(به نسبت متراژ منزل شما)
امکان تغییر رنگ کریستال و بدنه
شامل ده سال ضمانت نامه کتبی
کریستال درجه ۱ سه گوش ساخت کشور انگلیس
دارای مجموعه کامل برای فضای مختلف